Zasady przyjęć - OLZON

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie
Przejdź do treści
Zasady przyjęcia na Oddział

Do leczenia w OLZON przyjmujemy ze skierowaniem do leczenia szpitalnego kobiety i mężczyzn po ukończeniu 18 roku życia.
Nie kwalifikujemy natomiast pacjentów:
  • z rozpoznaniem schizofrenii,
  • z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego,
  • z wysokim ryzykiem używania przemocy,
  • gdy toczą się przeciwko nim procesy sądowe,
  • osoby ubezwłasnowolnione.

Pacjenci uzależnieni od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, którzy nie utrzymują przynajmniej sześciomiesięcznego okresu abstynencji nie zostaną przyjęci – będą najpierw kierowani do terapii uzależnień.
Strona główna
Program
Zespół
Kontakt
Pacjenci przyjmowani są po przejściu czteroetapowej procedury kwalifikacji.

Etapy konsultacji:
  • Rozmowa z lekarzem – konsultantem.
W jej trakcie podejmowana jest decyzja o kwalifikacji do następnych konsultacji, bądź o dyskwalifikacji z powodu: błędnego skierowania, braku własnej motywacji, braku chęci do zastanawiania się nad swoimi przeżyciami, niezachowania abstynencji od środków psychoaktywnych lub alkoholu w przypadku osób uzależnionych. Również nasilenie pewnych cech, np. antysocjalnych, agresywnych może uniemożliwiać leczenie w warunkach oddziału.
  • Wywiad życiorysowy – z terapeutą społeczności lub pielęgniarką.
  • Kwalifikacja psychoterapeutyczna – z psychoterapeutą.
  • Po omówieniu kandydata w zespole terapeutycznym – rozmowa z ordynatorem lub zastępcą

Terapia

Leczenie na oddziale trwa 24 tygodnie. Proces leczenia opiera się zwłaszcza na doświadczeniu relacji, więzi, granic, sytuacji konfliktowych w społeczności terapeutycznej oraz na szukaniu sposobów ich rozwiązywania. W tych doświadczeniach pomaga pacjentom m.in. indywidualna psychoterapia psychoanalityczna lub analitycznie zorientowana psychoterapia grupowa.

Psychoanalityczna terapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na tworzeniu relacji między terapeutą a pacjentem, w której możliwe jest bezpieczne powierzanie terapeucie bolesnych i trudnych obszarów życia pacjenta (jego wewnętrznego, intrapsychicznego świata). W procesie terapii terapeuta wraz z pacjentem podejmują próbę łączenia, rozumienia i myślenia o tym, w jaki sposób nieświadome obszary wewnętrznego świata wpływają na jakość życia pacjenta: jego sposób przeżywania siebie, budowania relacji z innymi ludźmi, podejmowania ról życiowych. Celem jest pomieszczenie w relacji terapeutycznej dysfunkcjonalnych sposobów reagowania, tu mogą zostać one przyjęte, nazwane, przemyślane i zrozumiane. Zakładamy, że wspólne myślenie terapeuty i pacjenta o tym co bolesne i raniące daje możliwość rozumienia tego, co dzieje się w wewnętrznym świecie pacjenta, oraz jak to wpływa na jego funkcjonowanie. Możliwa staje się wtedy zmiana w sferze emocji, myśli i zachowań.

Psychoanalityczna psychoterapia grupowa osadzona w kontekście Oddziału i jego społeczności terapeutycznej dostarcza pacjentom możliwości doświadczania siebie w relacjach z drugą osobą oraz w grupie. Uczestnicy w procesie terapii wspólnie przyglądają się swoim życiowym doświadczeniom, badają swoje relacje z ludźmi, to jak reagują na zachowania innych, jak łatwo rodzą się konflikty, a jak trudno je rozwiązywać.

Psychoterapeuci Oddziału pracują wg. standardów metody psychoanalitycznej przyjętych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, w tym regularnej superwizji oraz stałego szkolenia i rozwoju.

Społeczność terapeutyczna czy milieu terapeutyczne nie jest jedynie tłem dla psychoterapii indywidualnej czy grupowej. Jest samą w sobie metodą dokonywania zmian w pacjentach – jej uczestnikach. Emocje, a w konsekwencji różnego rodzaju odreagowania są doświadczane przez członków społeczności. Aby nie doszło do eskalacji – konflikty, jakie w wyniku takich zachowań się zawiązują i rozgrywają pomiędzy pacjentami muszą zostać omówione i pomieszczone przez społeczność. Jej rolą jest też konfrontowanie uczestników z realnością, np. krzywdą jaką wyrządzają swoim zachowaniem innym członkom społeczności. Pacjenci uczą się w społeczności bardziej satysfakcjonujących relacji poprzez reflektowanie i nazywanie uczuć, co dotychczas uważali za słabość.

Inne formy leczenia, takie jak: farmakoterapia, psychorysunek, biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne – mają charakter pomocniczy.

Społeczność terapeutyczna ZA BRAMĄ – oferta dla pacjentów, którzy zakończyli leczenie w OLZON.
OLZON
OLZON
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic istnieje od 2002 r. Specjalizuje się w stacjonarnej pomocy pacjentom z poważnymi zaburzeniami osobowości koncentrując się na psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym.
Od 2004 r. zespół OLZON organizuje corocznie konferencje, których celem jest skupianie środowiska profesjonalistów, którzy zajmują się leczeniem i pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi.
KONTAKT
ul. J. Babińskiego 29
30-393 Kraków

+48 12 65 24 317
DOJAZD Z DWORCA PKP/AUTOBUSOWEGO
Tramwajem nr 52 w kierunku Czerwone Maki P+R
Na pętli należy się przesiąść do autobusu nr 204, 213, 223, 253, 263 lub 283 i dojechać do przystanku Babińskiego.
Najlepiej zaopatrzyć się w bilet 90 minutowy w cenie 6 zł.
Stronę przygotował (fot. własne) i redaguje Piotr Biernacki, kontakt.
Wróć do spisu treści